Republika e Maqedonisë i takon NATO-s dhe Bashkimit Evropian

27 prill 2018
 
Pasditen e djeshme, Ministri në Qeverinë е Republikës së Maqedonisë, Edmond Ademi, për Marrëdhëniet me Diasporën, u takua me Kongresmenin Robert Aderholt, anëtar i grupit të kongresmenëve për të mbështetur Republikën e Maqedonisë.
 
Ministri Ademi e njoftoi Kongresmenin Aderholt me punën e tij në fushën e diasporës dhe punën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në tërësi gjatë dhjetë muajve të fundit. Gjithashtu, theksoi angazhimin e Qeverisë për vazhdimin e proceseve reformuese për hyrjen e Republikës së Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Angazhimi i kësaj Qeverie në proceset reformuese u njoh edhe nga ana e Komisionit Evropian në raportin e fundit, që rezultoi me vlerësimin e një rekomandimi të pastër për hyrjen e Republikës së Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Albanian

Vazhdon partneriteti i fortë strategjik mes Republikës së Maqedonisë dhe SHBA-së

26 prill 2018

 

Gjatë ditës së djeshme, Ministri në Qeverinë е Republikës së Maqedonisë, Edmond Ademi, për Marrëdhëniet me Diasporën, u takua me zyrtarin e lartë të Departamentit të Shtetit, Paul Pfeuffer, në Byronë për Evropë dhe Euroazi.

Ministri Ademi theksoi angazhimin e fuqishëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për krijimin e bashkëpunimit institucional me diasporën dhe informoi mikpritësit për punën e Qeverisë në lidhje me çështjet aktuale politike dhe konfirmoi angazhimin e Republikës së Maqedonisë për t'u bashkuar me NATO-n dhe Bashkimin Evropian.

Albanian

Ligjeratë e ministrit Ademi në Universitetin Kolumbia në Nju Jork: Anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe NATO nuk ka alternativë, potenciali real i diasporës për të mbështetur integrimet euroatlantike

24 prill 2018

Gjatë ditë së djeshme, me ftesë të Institutit Hariman, ministri Ademi mbajti një ligjëratë në Universitetin Kolumbia në Nju Jork me temë "Ballkani Perëndimor, Maqedonia dhe proceset e integrimit - A ka rol për Diasporën?".

Në fillim të ligjeratës, Ministri Ademi referoi rëndësinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe rëndësinë e angazhimit të tyre strategjik drejtë integrimeve euro-atlantike. Në këtë kontekst, Ministri theksoi edhe angazhimin strategjik të Republikës së Maqedonisë për hyrje në NATO, duke vënë në dukje faktin se ajo daton që nga viti 1993 kur Kuvendi i Republikës së Maqedonisë miratoi Rezolutën për hyrjen e Republikës së Maqedonisë në NATO.

Albanian

Ministri Ademi iu drejtua Kuvendit zgjedhor të Lidhjes Maqedonase në Mbretërinë e Suedisë - Geteborg

23 prill 2018

 Me ftesë të Lidhjes Maqedonase në Suedi, sot Ministri për Marrëdhëniet me Diasporën Edmond Ademi mori pjesë dhe iu drejtua Kuvendit Zgjedhor të kësaj organizate maqedonase në diasporë.

Ministri Ademi i njoftoi delegatët e pranishëm me punën e tij gjatë dhjetë muajve të kaluar duke theksuar se një nga qëllimet e tij është krijimi i bashkëpunimit institucional dhe komunikimit ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe diasporës së saj. Ministri Ademi theksoi rëndësinë e Strategjisë Kombëtare për Bashkëpunimin me Diasporën, një dokument që po përgatitet për herë të parë në Republikën e Maqedonisë, i cili analizon kushtet ekzistuese, sfidat, si dhe udhëzimet për veprim dhe vendosjen e bashëpunimit të suksesshëm mes shtetit dhe diasporës.

Albanian

Pages