Ministri për Marrëdhëniet me Diasporën, Edmond Ademi në takim pune me Ambasadoren e Zvicrës në Republikën e Maqedonisë, znj. Sibil Suter Tehada

20 nëntor 2017

Ministri në Qeverinë е Republikës së Maqedonisë, Edmond Ademi, për Marrëdhëniet me Diasporën, sot realizoi takim pune me Ambasadoren e Zvicrës në Republikën e Maqedonisë, znj. Sibil Suter Tehada.

Ministri Edmond Ademi, theksoi që Diaspora e Republikës së Maqedonisë në Zvicër është një segment i rëndësishëm në shoqërinë zvicërane.

 Ambasadorja zvicërane znj. Sibil Suter Tehada, shprehu kënaqësinë e saj të madhe me angazhimin e Kabinetit të Ministrit të Diasporës dhe interesin për krijimin e Strategjisë Kombëtare për bashkëpunim me Diasporën.

 

Albanian

Ministri për Marrëdhëniet me Diasporën, Edmond Ademi në takim pune me Ambasadorin e Izraelit në Republikën e Maqedonisë, z. Dan Oryan

18 nëntor 2017

Ministri në Qeverinë е Republikës së Maqedonisë, Edmond Ademi, për Marrëdhëniet me Diasporën, sot realizoi takim pune me Ambasadorin e Izraelit në Republikën e Maqedonisë, z. Dan Oryan.

 Në këtë takim ministri informoi për miratimin e Informacionit për nevojën e hartimit të Strategjisë Kombëtare për bashkëpunim me Diasporën 2018/2023, si një hap i parë drejt një qasjeje sistematike dhe institucionale të Diasporës, si një shtyllë e rëndësishme për zhvillimin e Republikës së Maqedonisë.

Ambasadori Dan Oryan theksoi se Diaspora është partner shumë i rëndësishëm dhe se Izraeli ka përvojë të madhe me Diasporën ku me kënaqësi të veçantë do ti shkëmbejnë përvojat e tyre.

 

Albanian

Ministri për Marrëdhëniet me Diasporën, Edmond Ademi në takim pune me deputetin dhe nënkryetarin e Grupit Socialist dhe Demokrat në Parlamentin Evropian Prof. Josef Weidenholzer

12 tetor 2017

Ministri në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, Edmond Ademi, për Marrëdhëniet me Diasporën, sot realizoi takim pune me deputetin dhe nënkryetarin e Grupit Socialist dhe Demokrat në Parlamenti Evropian Prof. Josef Weidenholzer, së bashku me delegacionin e tij, ku biseduan për pikat e përbashkëta dhe për bashkëpunim në të ardhmen e afërt mes Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian.

 Ministri Adem e njohtoi për informacionin e Strategjisë Kombëtare dhe grupet punuese që është duke i formuar, qëllimi që do jep mundësi dhe do të hap rrugë për bashkëpunim mes shtetit amë dhe Diasporës.

 

Albanian

Konferenca për shtyp e Ministrit për Marrëdhëniet me Diasporën, Edmond Ademi

2 tetor 2017

Për herë të parë në Republikën e Maqedonisë, një Qeveri vendosi që çështjen e Diasporës, ta ngremë në nivel më të lartë politik. Kjo na obligon çështjes së Diasporës t’i qasemi në mënyrë sistematike dhe jopopuliste, për zgjidhjen afatgjate të problemeve të Diasporës. Nuk ishte e vështirë të konstatohet se Maqedonia nuk ka asnjë strategji për Diasporën. Kështu është sepse deri më tani Diaspora është parë vetëm në prizmin e votës së zgjedhjeve.

Ne synojmë këtë ta ndryshojmë.

Albanian

Pages