Министерот г. Џемаил Чупи се сретна со Комитетот за национални малцинства во Советот на министри на Република Албанија

На средбата со членовите на Комитетот за национални малцинства во Советот на министри на Република Албанија се разговараше за состојбите со националните малцинства во Р. Албанија со посебен акцент на положбата на македонското национално малцинство(МНМ).
Г.ѓа Бежани, претседателката на Комитетот информираше за работата и активностите на Комитетот и ги претстави неговите членови, кој брои девет национални малцинства, меѓу кои и Македонското национално малцинство (МНМ), претставено од г. Марјана Фелах (Костофски).

Macedonian

Министерот г. Џемаил Чупи во работна посета на здружението Дебарска заедница во Тирана, Албанија

На средбата со здружението „Дебарска заедница“ со седиште во Тирана, една од најстарите Дебарски заедници кои живеат во Тирана, кои во далечните 1912-1913 година како резултат на тогашниот агресор без нивна волја мигрирале од Дебар во Тирана.

Macedonian

Министерот г. Џемаил Чупи во работна посета на здружението Сонце во Корча, Албанија

Во просториите на Амбасадата на Република Северна Македонија во Тирана се одржа средба со г. Васил Стерјовски, поранешен пратеник и Претседател на друштвото ,,Сонце" од Корча.
Г. Стерјовски информираше за активностите на друштвото и детално ги претстави состојбите на Македонското национало малцинство и другите признаени малцинства кои живеат во Република Албанија.

Macedonian

Министерот г. Џемаил Чупи оствари работна посета на Амбасадорот на Република Северна Македонија во Тирана, г. Данчо Марковски

Во просториите на Амбасадата на РСМ, како домаќин се реализира средба со Амбасадорот г. Данчо Марковски со кој се разговараше за работата и активностите на нашето ДКП во Тирана. Амбасадорот Марковски истакна дека Амбасадата во овој период освен билатерлните односи и редовните конзуларни работи, реализира повеќе проекти од областа на културата со цел зачувување на културниот и националниот идентитет на МНМ во Р. Aлбанија. 

Macedonian

Pages