Прес-конференција на министерот задолжен за дијаспора, Едмонд Адеми

2 октомври 2017

За прв пат во Република Македонија, една Влада се реши прашањето на дијаспората да го крене на едно повисоко политичко ниво. Тоа ни даде за сериозна обврска на прашањето на дијаспората да му пристапиме систематски и непопулистички, во насока на долгорочно решавање на проблемите на дијаспората. Не беше тешко да се утврди дека Македонија нема никаква стратегија во однос на дијаспората. Тоа е така, затоа што, досега, на дијаспората се гледало само низ призмата на изборниот глас.

Нашата цел е тоа да го промениме.

Macedonian

Pages