Јавен повик за проектни апликации наменет за правни и физички лица од редовите на дијаспората

Почитувани,

Ве информираме дека Министерството за надворешни работи на Република Македонија објави Јавен повик за проектни апликации  наменет за правни и физички лица од редовите на дијаспората , кој финансики е поддржан и од Министерот задолежен за дијаспора во Владата на Република Македонија.

Министерот задолжен за дијаспора, ги повикува сите заинтересирани организации, здруженија и поединци, кои потекнуваат од  редовите на дијаспората, да поднесат проектни пријави кои опфаќаат идеи и иницијативи од нивни интерес.

Утврдениот рок за аплицирање трае до 15 март 2019 година, при што  предлог - проектите пристигнати по овој датум нема да се разгледуваат.

Проектите во скенирана форма се доставуваат до Министерството за надворешни работи преку електронската пошта на Дипломатско-конзуларните претставништва (ДКП) на Република Македонија во странство и паралелно, на dijaspora@mfa.gov.mk. Доколку апликантот нема можност за скенирање на проектот, истиот се доставува  по пошта до надлежното ДКП.

Форматот на проектната пријава, како и Приоритетите во однос на финансирање на проекти на дијаспората, се поставени и можат да се преземат на следниот линк  од веб - страната на МНР: 

http://mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1925:javen-povik-za-proektni-aplikacii-namenet-za-pravni-i-fizichki-lica-od-redovite-na-dijasporata&catid=133&Itemid=1000&lang=mk

Macedonian
АКТУЕЛНОСТИ: