Министерот Чупи учествуваше на промоцијата на книгата „Извршниот комитет на АНД во Дебар и Осман Цами“ од авторот Др. Ќерим Лита.

Во организација на Здружението на дебарските историцари, министерот Чупи учествуваше на промоцијата на книгата „Извршниот комитет на АНД во Дебар и Осман Цами“ од авторот Др. Ќерим Лита.
Оваа книга е историска публикација, која се заснова на архивски документи, досиеја и доста богата литература, станувајќи вака една вистиска научна книга која го расветлува нашето минато.

Macedonian