Министерот Чупи го причека на средба претставникот на Исламската верска заедница во РСМ, г. Селвер Џемаили

Министерот Чупи оствари средба со претставникот на Исламската верска заедница во РСМ за дијаспора, г. Селвер Џемаили.


На оваа многу значајна средба, министерот Чупи ја расплетуваше тековната работа и планираните проекти кои се очекува да се реализираат во иднина.
Знаејќи ја важноста и вредноста на нашите граѓани кои живеат во странство, заеднички се договорија да соработуваат во финализирање на проектите за нашата дијаспора.

Macedonian