Трет состанок на Меѓувладина мешовита комисија за спроведување на Спогодбата за заштита на македонското малцинства во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија

18 јуни 2018

 

 

Денес (18.06.2018), се одржа Третиот по ред состанок на Меѓувладината мешовита комисија (ММК) за спроведување на Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Хрватска во сферата на националните малцинства.

Македонската страна во ММК беше предводена од министерот задолжен за дијаспора, Едмонд Адеми, а од хрватската страна од државниот секретар на Главниот уред за Хрватите надвор од Република Хрватска, Звонко Милас.

На состанокот, согласно Спогодбата потпишана меѓу двете земји, за македонското национално малцинство (МНМ) во Република Хрватска и хрватското национално малцинство (ХНМ) во Република Македонија се дискутираше според усвоениот дневен ред, на којшто беа разгледани повеќе прашања од интересот на националните малцинства на двете земји, пред се во областа на образованието, вработувањето, финансирањето, културата, медиумите и други прашања преземени од Вториот состанок на ММК, одржан во 2010 година во Загреб.

Согласно преземените обврски од Спогодбата меѓу двете земји и националните закони се усвои заеднички Записник потпишан од двете коопретседатели на делегациите на ММК со повеќе обврзувачки препораки.

Особено нагласена е важноста на активното учество на претставниците на двете малцинства во работата на ММО.

По расправата по точките на дневниот ред, двете страни на ММК се согласија, Записникот од Третиот состанок, заедно со препораките произлезени од дискусиите на претставниците на ММК, да се достават до двете влади на разгледување и усвојување.

ММК предлага претставниците на државните институции – членови на ММК согласно препораките, а во духот на Спогодбата, да преземат соодветни мерки и активности за реализација на горенаведените препораки.

Двете страни се согласија наредниот Состанок на ММК, да се одржи во Загреб во период од една година, согласно Спогодбата.

Macedonian