Ministri Ademi iu drejtua Kuvendit zgjedhor të Lidhjes Maqedonase në Mbretërinë e Suedisë - Geteborg

Albanian

23 prill 2018

 Me ftesë të Lidhjes Maqedonase në Suedi, sot Ministri për Marrëdhëniet me Diasporën Edmond Ademi mori pjesë dhe iu drejtua Kuvendit Zgjedhor të kësaj organizate maqedonase në diasporë.

Ministri Ademi i njoftoi delegatët e pranishëm me punën e tij gjatë dhjetë muajve të kaluar duke theksuar se një nga qëllimet e tij është krijimi i bashkëpunimit institucional dhe komunikimit ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe diasporës së saj. Ministri Ademi theksoi rëndësinë e Strategjisë Kombëtare për Bashkëpunimin me Diasporën, një dokument që po përgatitet për herë të parë në Republikën e Maqedonisë, i cili analizon kushtet ekzistuese, sfidat, si dhe udhëzimet për veprim dhe vendosjen e bashëpunimit të suksesshëm mes shtetit dhe diasporës.

Fjala hyrëse e Ministrit Ademi në temën "Shoqëria Civile - urë për bashkëpunim me diasporën" në tribunë publike

Albanian

13 prill 2018

Tribuna Publike e organizuar nga: Qendra për përkrahje informative dhe logjistike të qytetarëve ,, KONTAKTI I RI   - Maqedoni

Projekt: ,, Shoqëria civile – urë për bashkëpunim me diasporën

 

Të nderuar të pranishëm, 

Para se gjithash, do të doja të falënderoj për ftesën nga ana e profesorit Dr. Zllatko Nikolloski, si kryetar i Qendrës për përkrahje informative dhe logjistike të qytetarëve ,,KONTAKTI I RI“   - Maqedoni, për të marr pjesë dhe për të pasur fjalën hyrëse në këtë ngjarje. 

KOMUNIKATË

Albanian

Shkup, 30 mars 2018​

Sot në Ohër, mbahet takimi i grupit punues për të përfunduar Strategjinë Kombëtare për bashkëpunim me Diasporën. Grupi i punës përbëhet nga Kabineti i Ministrit për Marrëdhëniet me Diasporën, përfaqësues të institucioneve shtetërore, përfaqësues nga organizatat e diasporës, institucionet kulturore, organizatat qytetare dhe ekspert nga Organizata ndërkombëtare për Migrim (IOM) të cilët për 6 muajt e fundit janë përfshirë në krijimin e strategjisë.

Pages