Ministri për Marrëdhëniet me Diasporën, Edmond Ademi në takim pune me Ambasadorin e Izraelit në Republikën e Maqedonisë, z. Dan Oryan

18 nëntor 2017

Ministri në Qeverinë е Republikës së Maqedonisë, Edmond Ademi, për Marrëdhëniet me Diasporën, sot realizoi takim pune me Ambasadorin e Izraelit në Republikën e Maqedonisë, z. Dan Oryan.

 Në këtë takim ministri informoi për miratimin e Informacionit për nevojën e hartimit të Strategjisë Kombëtare për bashkëpunim me Diasporën 2018/2023, si një hap i parë drejt një qasjeje sistematike dhe institucionale të Diasporës, si një shtyllë e rëndësishme për zhvillimin e Republikës së Maqedonisë.

Ambasadori Dan Oryan theksoi se Diaspora është partner shumë i rëndësishëm dhe se Izraeli ka përvojë të madhe me Diasporën ku me kënaqësi të veçantë do ti shkëmbejnë përvojat e tyre.

 

Përvoja e Izraelit në angazhimin dhe involvimin e Diasporës së saj në proçeset politike, ekonomike, kulturore dhe arsimore është shumë e madhe dhe ka shumë për të mësuar prej tyre, si dhe besoj bashkëpunimi i ndërsjelltë do ketë rëndësi të madhe për ne do të forcojë më tej miqësinë mes Republikës Maqedonisë dhe Izraelit, theksoi Ministri Edmond Ademi.

 

Albanian
АКТУЕЛНОСТИ: