Ministri z. Xhemail Çupi në vizitë zyrtare në Bashkësinë kishtare dhe në kishën e Shën Nikollës në Mainz të R.F Gjermanisë 

Në kuadër të vizitës zyrtare në Republikën Federale të Gjeramanisë, Ministri Dr. Xhemail Çupi vizitoi Konstantin Pavlevski famullitar në bashkësinë kishtare dhe kishën e Shën Nikollës së Mainzit, z. Nikolla Stoev, gjatë qëndrimit u njoh me aktivitete fetare dhe kulturore të kësaj kishe e cila me vite shërben për bashkshtetasit tanë që jetojnë në qytetin e Mainzit dhe në rethinë.

Ministri z. Çupi e përgëzoi për aktivitet e deri tanishme edhe falënderoi për mikpritjen e treguar ku bën thirje që keto vizita të intensifikohen dhe të zhvillohen kur do ketë manifestime të ndryshme kulturore.

Albanian