Ministri Çupi, me informatë deri tek mërgimtarët tonë në Republikën Federale Gjermane për rritjen e kapaciteteve konsullore

Me kënaqësi të madhe ministri Çupi, informon diasporën tonë në Republikën Federale Gjermane dhe veçanërisht ato nga shtetet federale të Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rhineland-Pfalz, Niedersachsen se përpjekjet tona në përmbushjen e nevojave të mërgimtarëve tanë për shërbime konsullore më efikase dhe më cilësore nga ana e Departamentit të Ambasadës në Bon, për shkak të numrit të madh të diasporës në këto vise, dhanë frytet e veta. 

Ku informojë se Ministria e Punëve të Jashtme këtë verë ka planifikuar rritje të numrit të nëpunësve diplomatiko-konsullor në Departamentin e Ambasadës në Bon, ku përveç detyrës së një diplomati nga rangu i titujve të sekretarisë diplomatike dhe një zyrtari ndihmës të lëmisë, në të ardhmen do hap mundësi të reja edhe për shtimin e personelit të zyrës përfaqësuese.

Albanian