Ministri i angazhuar për Diasporë Xhemail Çupi, sot realizoi takim me drejtorin e Diasporës së Bashkuar Maqedonase për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe rajonin, z. Gordan Jordanov

Ministri i angazhuar për Diasporë Xhemail Çupi, sot realizoi takim me drejtorin e Diasporës së Bashkuar Maqedonase për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe rajonin, z. Gordan Jordanov

Në takim diskutuan për interesat e komuniteteve të diasporës, gjithashtu shkëmbyen përvoja, mendime dhe sugjerime në fushën e bashkëpunimit të përbashkët në fushën e mbështetjes dhe financimit të shoqatave të diasporës. Ministri Çupi e informoi për aktivitetet, projektet aktuale, planet dhe drejtimet në të cilat planifikon të vepron në të ardhmen.
Bashkëbisedusit ranë dakord që duhet të veprojnë së bashku sepse respektojnë të njëjtat parime, të njëjtat ideale dhe qëllime themelore të përbashkëta e ajo është forcim të lidhjeve me diasporën tonë.

Albanian