Ministri Çupi morri pjesë në promovimin e librit "Komiteti Epruer i NDSH-së në Dibër dhe Osman Cami" të autorit Dr. Qerim Lita

Nën organizimin e Shoqatës dibrane për histori dhe trashëgimi, ministri Çupi morri pjesë në promovimin e librit "Komiteti Epruer i NDSH-së në Dibër dhe Osman Cami" të autorit Dr. Qerim Lita.
Ky libër është një botim historik, i cili është i bazuar në dokumente arkivore, dosje dhe literaturë mjaft të pasur, duke u bërë kështu një libër i mirëfilltë shkencor që zbardh të kaluarën tonë.

Albanian