"Në baza vjetore rreth një miliard euro nga diaspora hyjnë në Maqedoni"