Новости

Hapja solemne e Shkollës Verore për Mësimin e Gjuhës Amtare të Agjencisë së Migracionit të RM-së

Albanian

27 korrik 2018

Dje pasdite, në hapësirat e Qendrës së Kongresit në Ohër, u bë hapja e manifestimit solemn, me rastin e Shkollës Verore për Mësimin e Gjuhës Amtare, e dhjeta me radhë, projekt i Agjencisë së Migracionit të Republikës  së Maqedonisë. Misioni dhe qëllimi kryesor i funksionimit të Agjencisë së Migracionit të Republikës  së Maqedonisë është gjallërimi, ndihma dhe kultivimi i identitetit kombëtar te mërgimtarët, nëpërmjet ruajtjes së gjuhës amtare, kulturës dhe vlerave tradicionale të  mërgimtarëve në vendet ku jetojnë.

Promovim i Doracakut për mërgimtarët, Libër me ilustrime për të mësuar gjuhën amtare dhe ueb faqja e re e Agjencisë së Migracionit për Diasporën anembanë botës

Albanian

06 korrik 2018

Dje pasdite, në Operën dhe Baletin e Maqedonisë, Agjencia e Migracionit e Republikës së Maqedonisë në promovim celebrimin prezantoi tre projektet e reja me rëndësi1 të madhe për bashkatdhetarët nga Maqedonia në Diasporë.

Me hartimin e këtij Doracaku për mërgimtarët, Librin me ilustrime për të mësuar gjuhën amtare fëmijët  e  bashkatdhetarëve dhe ueb faqja e re e Agjencisë së Migracionit mundësoi realizimin e nevojave, qëllimeve dhe kërkesave të bashkatdhetarëve në vendet ku jetojnë, punojnë dhe veprojnë të organizuar.

Marrëveshje dinjitoze që e konfirmon identitetin dhe e garanton ardhmërinë

Albanian

Të nderuar bashkëqytetarë të Republikës së Maqedonisë në diasporë.

Këtyre ditëve, të gjithë ne, qytetarët e Republikës së Maqedonisë, këtu në shtet dhe në diasporë, marrim pjesë dhe e shkruajmë kapitullin e ri të historisë sonë. Kapitull në të cilin me marrëveshjen përfundimtare për zgjidhjen e kontestit maqedono-grek për emrin dhe partneritetin strategjik e zgjidhim pyetjen e hapur mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës se Greqisë, njëkohësisht ndërtojmë miqësi dhe besim të ndërsjelltë mes dy vendeve dhe dy popujve, që asnjëherë më parë nuk ka qenë më e madhe.

Diaspora paraqet urë lidhëse midis dy vendeve miqësore

Albanian

13 qershor 2018

Ministri në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për Marrëdhëniet me Diasporën, Edmond Ademi, sot realizoi takim pune me ambasadoren e Kanadasë në Beograd, znj.Kati Çaba, e cila mbulon edhe Republikën e Maqedonisë në mënyrë jorezidente.

Ministri Ademi i uroi sukses në kryerjen e funksionit të ri si ambasadore në Republikën e Maqedonisë dhe dinamizmin e marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve miqësore në të gjitha fushat me interes të ndërsjelltë.

Pages