Новости

U nënshkrua marrëveshja për bashkëpunim në fushën e diasporës ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Komunës së Shtipit

Albanian

6 qershor 2018

Ministri në Qeverine e Republikës së Maqedonisë për Marrëdhëniet me Diasporën, Edmond Ademi, sot realizoi takim pune me prefektin e Komunës së Shtipit, Bllagoj Boçvarski në Shtip.

Në takim u hapën më shumë çështje aktuale lidhur me emigrantët nga Shtipi, si dhe mundësia e avansimit të komunikimit dhe bashkëpunimit me ata.

Përforcimi i bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Serbisë në sferën e minoriteteve kombëtare

Albanian

22 maj 2018

Gjatë vizitës dy – ditore, ministri për Marrëdhëniet me Diasporën në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, Edmond Ademi, sot, realizoi takim me ministrin për Drejtori Shtetërore dhe Vetëqeverisje Lokale të Republikës së Serbisë, Branko Ruzhiq.

Në takimin, dy ministrat biseduan për shumë çështje aktuale  në lidhje me përforcimin e të drejtave të minoritetit kombëtar të Maqedonisë në Republikën e Serbisë dhe të minoritetit kombëtar të Serbisë në Republikën e Maqedonisë, duke shkëmbyer përvoja pozitive nga dy vendet me qëllim për avancim në periudhën e ardhshme.

Republika e Maqedonisë i takon NATO-s dhe Bashkimit Evropian

Albanian
27 prill 2018
 
Pasditen e djeshme, Ministri në Qeverinë е Republikës së Maqedonisë, Edmond Ademi, për Marrëdhëniet me Diasporën, u takua me Kongresmenin Robert Aderholt, anëtar i grupit të kongresmenëve për të mbështetur Republikën e Maqedonisë.
 
Ministri Ademi e njoftoi Kongresmenin Aderholt me punën e tij në fushën e diasporës dhe punën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në tërësi gjatë dhjetë muajve të fundit. Gjithashtu, theksoi angazhimin e Qeverisë për vazhdimin e proceseve reformuese për hyrjen e Republikës së Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Angazhimi i kësaj Qeverie në proceset reformuese u njoh edhe nga ana e Komisionit Evropian në raportin e fundit, që rezultoi me vlerësimin e një rekomandimi të pastër për hyrjen e Republikës së Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.

Pages