Fjala hyrëse e Ministrit Ademi në temën "Shoqëria Civile - urë për bashkëpunim me diasporën" në tribunë publike

13 prill 2018

Tribuna Publike e organizuar nga: Qendra për përkrahje informative dhe logjistike të qytetarëve ,, KONTAKTI I RI   - Maqedoni

Projekt: ,, Shoqëria civile – urë për bashkëpunim me diasporën

 

Të nderuar të pranishëm, 

Para se gjithash, do të doja të falënderoj për ftesën nga ana e profesorit Dr. Zllatko Nikolloski, si kryetar i Qendrës për përkrahje informative dhe logjistike të qytetarëve ,,KONTAKTI I RI“   - Maqedoni, për të marr pjesë dhe për të pasur fjalën hyrëse në këtë ngjarje. 

Albanian

KOMUNIKATË

Shkup, 30 mars 2018​

Sot në Ohër, mbahet takimi i grupit punues për të përfunduar Strategjinë Kombëtare për bashkëpunim me Diasporën. Grupi i punës përbëhet nga Kabineti i Ministrit për Marrëdhëniet me Diasporën, përfaqësues të institucioneve shtetërore, përfaqësues nga organizatat e diasporës, institucionet kulturore, organizatat qytetare dhe ekspert nga Organizata ndërkombëtare për Migrim (IOM) të cilët për 6 muajt e fundit janë përfshirë në krijimin e strategjisë.

Albanian

Pages