Листа на вработени во кабинетот на министерот Едмонд Адеми

Листа на вработени во кабинетот на министерот Едмонд Адеми
Јана Велковска - Шеф на Кабинет

е-маил: jana.velkovska@gs.gov.mk
тел: +389 2 3133 252

м-р Џенис Сулимани- Политички советник е-маил: xhenis.sulimani@gs.gv.gov.mk
тел: +389 2 3133 252
м-р Марио Михајлов - Советник за економски и финансиски прашања

е-маил: mario.mihajlov@gs.gov.mk

тел: +389 2 3133 252

Александра Порчу-Фрчкоска - Личен асистент е-маил: aleksandra.frckoska@gs.gov.mk
тел: +389 2 3133 252

 

 

Macedonian