КОНТАКТ

Министер задолжен за дијаспора

Влада на Република Северна Македонија

Булевар „Илинден“ бр. 2

1000, Скопје

+389 (0) 2 3117-825 

Република Северна Македонија

Macedonian