Kontakt

 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Ministër i angazhuar për diasporë

 Bulevardi "Ilinden" nr.2

1000 Shkup
 

+389 (0) 2 3117-825 
kabinet.diaspora@gs.gov.mk

Republika e Maqedonisë së Veriut

 

Albanian