LINQE PËR DIASPORË

Përfaqësues të Kabinetit të Ministrit të angazhuar për diasporë, morën pjesë në trajnim dy-ditor për ngritjen e kapaciteteve: “Remitencat në Maqedoninë e Veriut: Analiza krahasuese dhe masa përmirësimi"

Në ditën e parë të trajnimit dy-ditor për ngritjen e kapaciteteve e titulluar: “Remitencat në Maqedoninë e Veriut: Analiza krahasuese dhe masa përmirësimi", të organizuar nga IOM (International Organization for Migration) dhe UNFPA (United Nations Population Fund), ku nga Kabineti i ministrit të angazhuar për diasporë, morën pjesë Sejdi Demiri, këshilltari i jashtëm dhe Vanja Hristovska Kail, këshilltare për bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare.

Albanian

Njofim, Ministria e Kulturës hap konkurs për mbështetjen e projekteve me interes kombëtar në kulturë për vitin 2023

E nderuar diasporë! 

Ju njoftoj se Ministria e Kulturës, nga e hëna, më 17 tetor 2022 do të hap konkursin elektronik për mbështetjen e projekteve me interes kombëtar në kulturë për vitin 2023. 
Në kuadër të kësaj, shoqatat kulturore të cilat veprojnë në diasporë kanë mundësi të konkurojnë me projekte nga lëmia e kulturës në bashkëveprim me ndonjë shoqatë aktive e cila vepron dhe është e regjistruar në RMV.
Konkursin në mënyrë elektronike mund ta gjeni në https://uslugi.gov.mk/subcategory/kultura-337, ku edhe janë shpallë të gjitha kushtet për konkurim.

Albanian

Shpërngulja e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Qeveria e RMV-së gjithnjë e më shumë po kërkon mënyra për të forcuar perspektivat për bashkëpunim me diasorën tonë. Gjermania, Italia dhe Zvicra janë vendet evropiane me numrin më të madh të tyre.

Sipas raportit të IOM-it mbi Migracionin Botëror, RMV-ja është në 20 vendet e para me mërgim më të madh. Ndërsa, sipas të dhënave të Bankës Botërore, numri më i madh (60%) i remitancave në valutë janë nga vendet Evropiane, gjegjësisisht Gjermania 23%, Italia 22%, Zvicra 11%, Austria 5%.

Albanian

Dita e mërkur, ditë takimi me diasporën

Takim i hapur me përfaqësues të diasporës!

E dashur diasporë, ju qytetarë që jetoni jashtë kufijve të vendit tuaj!

Duke marë parasysh vlerën dhe rëndësinë që keni në vendin amë, ju njoftojm se Ministri i angazhuar për diasporë, ka vendosur që dita e mërkurë të jetë një ditë e dedikuar për takime me ju, me qëllim që tu përkushtohemi bashkërisht çështjeve që ndërlidhen me diasporën.
 

Albanian

Pages