Ministri i angazhuar për diasporë Dr.Xhemail Çupi mori pjesë në prezantimin e Indeksit të Zhvillimit Njerëzor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për 2021/22”

Me ftesë të Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, SH.T. z. Stevo Pendarovski dhe nën organizimin e UNDP-së dhe Institutit për Demokraci “Societas Civilis” - Shkup dhe, së bashku me Nënkryetarin e Kuvendit të RMV-së, Dr. Hysni Ismaili, Ministri i angazhuar për diasporë Dr.Xhemail Çupi mori pjesë në prezantimin e Indeksit të Zhvillimit Njerëzor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për 2021/22”.

Albanian

Ministri D.r Xhemail Çupi takoj përfaqësuesit e “Klubit diplomatik” në Shkup

Në vazhdën e takimeve intenzive me përfaqësues të lëmive të ndryshme, sot Ministri D.r Xhemail Çupi pati nderin të takoj përfaqësuesit e “Klubit diplomatik” në Shkup dhe njëherit botuesin z. Viktor Gaber dhe redaktorin z. Dimitar Belçev të revistës diplomatike “Vjetari diplomatik”. Z. Gaber dhe z. Belçev janë ish diplomat kariere në diplomacinë e RMV-së që nga shpallja e pavarësisë së vendit tonë. 

Albanian

Ministri Çupi e nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit në fushën e diasporës për hapjen e zyrave funksionale për diasporën në Komunën Mavrovë dhe Radostushë

Në zonën e Komunës së Mavrovës dhe Radostushë, me kryetarin e kësaj komune, z. Medat Kurtovski, Ministri i angazhuar për diasporën, Dr. Xhemail Çupi e nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit në fushën e diasporës për hapjen e zyrave funksionale për diasporën.

 

Albanian

Pages