Ankesa

Albanian

Ankesa është një deklaratë ndaj pakënaqësisë në lidhje me zhvillimin e shërbimeve tuaja në vendin amë, ndërkohë që pritet një përgjigje ose vendim për ankesën.

Ankuesi mund të jetë çdo person fizik ose juridik.

Trajtimi i një ankese përfshin shqyrtimin e ankesës, mbledhjen e të dhënave dhe dhënien e përgjigjes në kohën më të shkurtër të mundshme, dhe jo më shumë se 30 ditë.

Ankesat anonime do të regjistrohen në sistemin e ankesave, megjithëse Kabineti nuk merr përsipër të veprojë për ankesat anonime ose ofenduese.