Njofim, Ministria e Kulturës hap konkurs për mbështetjen e projekteve me interes kombëtar në kulturë për vitin 2023


E nderuar diasporë! 


Ju njoftoj se Ministria e Kulturës, nga e hëna, më 17 tetor 2022 do të hap konkursin elektronik për mbështetjen e projekteve me interes kombëtar në kulturë për vitin 2023. 

Në kuadër të kësaj, shoqatat kulturore të cilat veprojnë në diasporë kanë mundësi të konkurojnë me projekte nga lëmia e kulturës në bashkëveprim me ndonjë shoqatë aktive e cila vepron dhe është e regjistruar në RMV.

Konkursin në mënyrë elektronike mund ta gjeni në https://uslugi.gov.mk/subcategory/kultura-337, ku edhe janë shpallë të gjitha kushtet për konkurim.

Albanian
АКТУЕЛНОСТИ: