Новости

Преставник на Кабинетот на Министерот задолжен за дијаспора г. Џемаил Чупи, г. Сејди Демири присуствуваше на онлајн средба со преставници на Бизнис комора за дијаспора

На 15.04.2022 година, се оддржа онлајн средба организирана од страна на Бизнис комора за дијаспора со бизнис асоцијации и бизнисмени од Косово. На оваа средба беше поканет да учествува и Министерот без ресор задолжен за дијаспора, д-р. Чупи, но поради зафетеност на оваа онлајн презентација учествуваше, надворешниот советник на министерот, Сејди Демири.
На презентацијата на претседателството на оваа асоцијација беше презентиран кусиот преглед на досегашни нивни активности, а основна цел беше пошироко учество во оваа комора на поголем број на бизнисмени од дијаспората да се вклучат во оваа платформа со цел размена на искуства, предлози и изнаоѓање можности за инвестирање во земјите на потекло.
Интересно е да се истакне дека една од иницијативите беше да се формираат слободни зони за инвестирање на бизнисмени од дијаспората по потекло од матичните земји.
Демири истакна дека оваа комора претставува еден нов прозорец за привлекување на инвестиции од успешни бизнисмени од дијаспората да инвестираат во односните земји, што ќе придонесе за поголем економски развој. 

Macedonian

Преставничката на Кабинетот на Министерот задолжен за дијаспора, д-р Џемаил Чупи, м-р Вања Христовска Каил присуствуваше на онлајн Презентација на алатките за мапирање на дијаспора

На 13.04.2022 година, м-р Вања Христовска Каил - Советник за соработка со меѓународни организации при Кабинетот на Министерот задолжен за дијаспора, присуствуваше на онлајн Презентација на алатките за мапирање на дијаспората, организирана од страна на ИОМ, на која земаа учество претставници на Министерството за Надворешни работи на РСМ и експерти од ИОМ канцелариите во Женева и Виена, со цел како запознавање со новата методологија и техники на мапирање така и споделување на успешни искуства од други држави но и пречките со кои истите се соочиле при истражувањата во ова поле на интерес.

Macedonian

На Кабинетот на Министерот задолжен за дијаспора, д-р Џемаил Чупи, му се придружи министер советник од Министеревото за надворешни работи, г. Сејди Демири

Во рамките на целосното екипирање на Кабинетот на Министерот задолжен за дијаспора, д-р Џемаил Чупи, од 01.04.2022 година кон нашиот тим се придружи министерот советник од Министерството за надворешни работи, г. Сејди Демири кој ќе биде ангажиран во областа на дипломатијата и конзуларните услуги за дијаспората.

Г. Демири e кариерен дипломат со наслов “министер - советник” во Министерството за надворешни работи. Во текот на кариерата бил неколку пати во дипломатска служба во неколку дипломатско-конзуларни претставништва.

Macedonian

Pages