Новости

Përfaqësues i Kabinetit të Ministrit angazhuar për diasporë z. Xhemail Çupi, z. Sejdi Demiri mori pjesë në takimin online me përfaqësues të Dhomës së biznesit të diasporës

Më datë 15.04.2022, u mbajt takimi online i organizuar nga ana e Dhomës së biznesit të diasporës me shoqatat e bizneseve dhe biznesmenëve nga Kosova. Në këtë takim, të këtij prezantimi online i ftuar ishte edhe Ministri pa resor i angazhuar për diasporë, z. Xhemail Çupi, por për shkaqe të agjendës së tij të ngjeshur, mori pjesë këshilltari i jashtëm i ministrit, Sejdi Demiri.
Në prezantimin nga ana e kryesisë të këtij aisociacioni u prezantua një pasqyrë e shkurtë e aktiviteteve të deritanishme, dhe qëllimi kryesorë ishte përfshirja më e gjërë e biznismenëve nga diaspora në këtë dhomë, dhe kyçja e tyre në këtë platformë me qëllim të shkëmbimit të përvojave, propozimeve dhe gjetjen e mundësive për investim në shtetet origjinë.
Interesante për tu cekë nga ky takim ishte edhe propozimi për një iniciativë për formimin e zonave të lira për investim të biznismenëve nga diaspora në vendet e origjinës.
Demiri theksoi se kjo dhomë paraqet një dritare të re për tërheqjen e investimeve të reja nga biznesmen të suksesshëm nga diaspora për të investuar në vendet përkatëse, dhe do të sjellë rezultate për zhvillimin më të madh ekonomik.
 

Albanian

Kabinetit të Ministrit të angazhuar për diasporë, Dr. Xhemail Çupi, iu bashkua ministër këshilltar nga Ministria e punëve të jashtme z. Sejdi Demiri

Në kuadër të plotësimit të Kabinetit të Ministrit të angazhuar për diasporë, Dr. Xhemail Çupi, nga data 01.04.2022 kabinetit tonë iu bashkua ministër këshilltar nga Ministria e Punëve të Jashtme, z. Sejdi Demiri i cili do të angazhohet në sferën e diplomacisë dhe shërbimeve konsullore për diasporë.

Z. Demiri është diplomat karriere me titull “ministër - këshilltar” në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Gjatë karrierës së tij ka qenë disa herë në shërbimin diplomatik në disa përfaqësi diplomatike dhe konsullore.

Albanian

Pages