Програма на Владата на Република Северна Македонија (2022-2024)

 

  • Програма на Владата на Република Северна Македонија (македонски јазик) (Преземи)
  • Programi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë (Gjuha shqipe)  (Shkarko)
  • Program of the Government of the Republic of North Macedonia (English language) (Download)
Undefined