Министерот г. Џемаил Чупи во посета на Исламскиот културен центар Месџиди Акса во Леверкузен, С.Р Германија

Министерот д-р Џемаил Чупи во посета на Леверкузен, С.Р Германија, каде беше пречекан од претседателот на Исламскиот културен центар Месџиди Акса  г. Бесим Мемиши.
На средбата се разговараше за обврските, одговорностите и значењето на културните монументи, каде во џамијата во Леверкузен јасно се приметува дека нивните активности и работни обврски не изостанаа.

Macedonian