Takimin e parë i Ministrit pa resor – përgjegjës për diasporë u realizova pikërisht me ish Ministrin e Diasporës, tashmë Këshilltar i Kryeministrit për Çështje të Jashtme, z.Edmond Ademi

Albanian
АКТУЕЛНОСТИ: