Министерот Чупи го потпиша договорот за соработка во областа на дијаспората со градоначалникот на Општина Теарце, г. Нухи Незири

Денес во општина Теарце со градоначалникот на општината г-дин Нухи Незири, министерот задолжен за дијаспора, д-р. Џемаил Чупи потпиша договор за соработка во областа на дијаспората, поточно отворање на општинската канцеларија во рамки на проектот „Центар за дијаспора“.

Macedonian

Предлог иницијатива за зајакнување на активната младина во дијаспората

Откако ја утврди стасаноста на потребата од предлог иницијатива за зајакнување на активната младина во дијаспората како одраз на препознавање на големата улога на младите кои треба да ја имаат во донесувањето на одлуки, по пат на писмена коресподенција министерот ја извести Агенцијата за млади и спорт и ги посочи следните активности на кои треба да им се придаде особено значење, во согласност со Националната Стратегија на РСМ за соработка со дијаспората 2019-2023, меѓу нив: 

Macedonian

Надворешниот советник на министерот, г. Сејди Демири оствари средба со претставници на активното друштво „Гора„ на Гораните во Република Косово

Во рамките на секојдневните активности, денес надворешниот советник на министерот, г. Сејди Демири оствари средба со претставници на активното друштво „Гора„ на Гораните во Република Косово.

Macedonian

Министерот Чупи го потпиша договорот за соработка во областа на дијаспората со градоначалникот на Општина Новаци, г. Стевче Стевановски

На средбата со градоначалникот на Општина Новаци г. Стевче Стевановски, денес министерот задолжен за дијаспора, д-р. Џемаил Чупи потпиша договор за соработка во областа на дијаспората.
 

Macedonian

Pages